تلفن تماس 071-32307130

ایمیل zhaniyasoft@gmail.com

ساعت کاری 8 تا 5

صندوق فروشگاهی که به اختصار به نام POS فروشگاهی نیز شناخته می شود. دستگاه های صندوق های فروشگاهی جهت استفاده در پایانه های فروشگاهی استفاده می شوند. این تجهیزات ممکن است به صورت یک رایانه دارای سیستم عامل یا یک ماشین دکمه ای از پیش برنامه ریزی شده باشد. این تجهیزات برای افزایش سرعت و دقت در پایانه های فروش در فروشگاه ها مورد استفاده قرار می گیرد.

جهت خرید محصول کلیک کنید